Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Điều khoản khác

Twitter phản ứng với Samsung Fold; Không phải ai cũng hạnh phúc

Samsung Galaxy Fold thiết lập sự sáng chói trên Twitter của Jessica Miley, ngày 21 tháng 2 năm 2019 Samsung Galaxy Fold đã có mặt tại đây. Điện thoại gập đầu tiên của Samsung về cơ bản là một thử nghiệm nghiêm trọng cho tương lai của công nghệ có thể gập lại. vậy mọi người nghĩ gì? Chúng tôi chuyển sang công cụ làm mát nước của internet, hay còn được gọi là Twitter, để tìm hiểu.
ĐọC Thêm